Yonca TRIADE

Çeşit Özellikleri

Dormansi 5
Yeşil ve kuru ot verimi çok yüksek.
Bitki boyu 75-80 cm’dir.
Yüksek protein içerikli.
Yılda 4-5 biçim.
Dekara 2-3 kg tohum.
Soğuk toleransı yüksek.
Toprak hizasından itibaren yapraklı.