Yonca FELICIA

Çeşit Özellikleri

Dormansi 5
Yeşil ve kuru ot verimi çok yüksektir.
Bitki boyu 70-75 cm’dir.
Çok yüksek protein oranına sahiptir (%22).
Yılda 4-5 biçim alınır.
Biçim sonrası kuruması çok hızlıdır
Dekara 2-3 kg tohum kullanılır.
Soğuk toleransı yüksektir.