بذر برای جهان بازرگانی خارجی

شرکت پولن از اواسط سال 2000 میلادی در جهت صادرات محصولات به خارج از ترکیه فعال شد. علی الخصوص در جهت فروش تولیدات به مصرف کنندگان داخلی و خارجی و بازاریابی در این جهت تمامی اقدامات لازم را صورت داده است.

شرکت محصولات خود را در اروپای شرقی، اوکراین، روسیه، کشورهای خاورمیانه، آفریقای شمالی و ایالات متحده آمریکا بصورت فعال بازاریابی نموده و بفروش رسانده است. هر ساله ارقام فائو 350  الی فائو 800 ذرت هیبرید را در مناطق جغرافیایی مختلف در ترکیه و کشورهای دیگر کشت آزمایشی نموده و پس از کسب اطمینان از امکان تولید محصول، اقدام به ثبت ارقام تحت برند خود می نماید، حتی در مواردی با گرفتن مجوز اقدام به فروش رقم می نماید.

در روابط تجاری با کشورهای دیگر جهان همچون داخل ترکیه، به اصل جلب اعتماد اعتقاد داشته و سعی داریم که این اصل مهم کاری را در صدر دیدگاه بازاریابی تجاری خود در قرن 21 بنمائیم. به اصل کسب درآمد متقابل در سطوح مختلف فعالیت بازاریابی خود اهمیت دادیم و همیشه رضایت مشتری را بر اصل کسب درآمد بیشتر ترجیح دادیم. فروش بدون رضایت مشتری به معنای فروش ناموفق محسوب می شود. بخاطر اندیشه فروش بیشتر، به هیچ وجه اقدام به ارائه اطلاعات و راهنمایی های نادرست ننمودیم. دائماً به اصل اخلاق تجاری توأم با صداقت پایبند ماندیم.

شرکت از سال 2016 با “برند” خود، محصولاتی که از طریق اصلاح بذور تحقیقات مستمر تولیدنموده را به غیر از بازار داخل ترکیه به 10 کشور مختلف جهان صادر نموده و در 8 کشور خارجی نیز اقدام به کشت ارقام آزمایشی نموده است. در سال های آتی نیز برای ورود به کشورهای هدف دیگر تلاش خواهیم کرد.

مسئولین تجارت (بازرگانی) خارجی

Efe Kutay

Efe Kutay

مدیر بازرگانی خارجی
منطقه: آمریکا, اروپا
تلفن: 00905327465644
ایمیل: efe.kutay@polenseed.com

fotoyok

Dr. Mehmet Özüstün

مدیر بازرگانی خارجی
منطقه: خاورمیانه، آسیا، آفریقا
تلفن: 00905326500080
ایمیل: mehmet.ozustun@polenseed.com

tarikgucin

Tarık Gücin

مدیر واردات و صادرات
تلفن: 00905309766645
ایمیل: tarik.gucin@polenseed.com

 
aslankarimov

Aslan Karımov

کارشناس ارزیابی بین المللی
المنطقة: غرب آسیا، روسیه، اوکراین
تلفن (ترکیه): 00905338956838
تلفن (روسیه): 0079898130372
تلفن (قزاقستان): 0077012592932
تلفن (ازبکستان): 00998998342932
تلفن (قرقیزستان): 00996778006559
ایمیل: aslan.karimov@polenseed.com

Majed Mahmood

Majed Mahmood

کارشناس ارزیابی بین المللی
منطقه: شمال آفریقا، خاورمیانه
تلفن (ترکیه): 00905325012064
تلفن (سودان): 00249960307900
ایمیل: majed.mahmood@polenseed.com