Danelik Mısır PL 700

Çeşit Özellikleri

Orta geççi
Hızlı çıkış ve gelişme
Koyu renkli, kaliteli dane
Yüksek hektolitre ağırlığı
Standart koçan yapılı
Geniş adaptasyon kabiliyeti
Yüksek verim potansiyeli
Hastalıklara toleranslı
Sıcaklık ve kuraklığa yüksek tolerans