Danelik Mısır AS 71 - FAO 580

Çeşit Özellikleri

Orta erkenci.
Sıcaklık ve kuraklığa yüksek tolerans.
Üniform koçan yapısı.
Yüksek döllenme kabiliyeti.
Yüksek verim potansiyeli.
Kaliteli dane.
Yüksek hektolitre.
Düşük hasat rutubeti.